خدمات پس از فروش

این واحد، خدمات پس از فروش محصولات ارائه شده شرکت را به عهده دارد. مشتریان بی شمار در سراسر کشور از خدمات پس از فروش این شرکت استفاده می نمایند. کارشناسان و تکنسینهای این واحد با آشنایی کامل نسبت به محصولات ارائه شده و شرکت در دوره های آموزشی داخل شرکت آمادگی لازم جهت ارائه خدمات مطلوب را دارند.

خدمات پس از فروش واناپرس