کوره خشک کن

کوره خشک کن

مورد مصرف برای خشک کردن لاستیک آب بندی

پس از مرحله لاستیک زنی درب و کف قوطی جهت خشک شدن مایع آب بندی از داخل دستگاه کوره خشک کن عبور داده می شود. کوره خشک کن، سر و کف قوطی ها را که آغشته به لاستیک آب بندی می باشد طی مدت زمان محاسبه شده داخل خود، تحت درجه حرارتی مشخص قرار داده و باعث جذب و خشک شدن مواد پلاستیکی می گردد.
این دستگاه قابلیت تنظیم درجه حرارت و سرعت انتقال را دارد.

345 mm حداکثر پهنای سر یا کف قوطی
90 mm حداقل پهنای سر یا کف قوطی
3 min زمان خشک کردن 400 سر یا کف قوطی
680 kg وزن دستگاه
500 * 95 * 200 ابعاد دستگاه
2.5 KW میزان برق مصرفی
برقی نوع گرمایش

کوره خشک کن

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!