ماشین سازان واناپرس

کارخانه صنعتی واروژ پیرعلی

Follow Us On Social Media

بخش نمایش مراحل خط تولید قوطی های گرد و چهارگوش

Stages of round and square can production line

چیدمان دستگاه های تولید سر و کف قوطی گرد

چیدمان دستگاه های تولید بدنه قوطی گرد

چیدمان دستگاه های تولید بدنه قوطی چهارگوش

چیدمان دستگاه های تولید سر و کف قوطی چهارگوش

با دستگاه های واناپرس بیشتر آشنا شوید

VanaPress Machinery