لاستیک زن نازلی

لاستیک زن نازلی
مورد مصرف برای لاستیک زنی سر و کف های قوطی

هنگام پروسه درب بندی قوطی ها، بین بدنه قوطی و سر و کف قوطی ها فاصله ای به وجود می آید که اگر این فاصله پر نگردد مواد پر شده در قوطی، یا تخلیه می گردد یا به علت نفوذ هوا، فاسد می گردد. به همین علت فاصله بین دو فلز را با موادی لاستیک مانند که حکم واشر یا آب بند را دارد پر کرده تا از تخلیه مواد به بیرون و نفوذ هوا به داخل قوطی جلوگیری گردد.

وظیفه دستگاه لاستیک زن نازلی، پاشیدن مواد پلاستیکی از طریق نازل های دستگاه به دور تا دور سر و کف قوطی، برای آب بندی می باشد.

231 mm حداکثر پهنای سر یا کف قوطی
38 mm حداقل پهنای سر یا کف قوطی
0.4 mm حداکثر ضخامت ورق
120 Cans/min ظرفیت تولید
400 kg وزن دستگاه
145 * 100 *100 ابعاد دستگاه
1.1 KW میزان برق مصرفی

لاستیک زن نازلی

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!